2,951
     
2 weeks 1 day
มึงเคยตั้งคำถามกับของที่มึงซื้อมาแล้วไม่เคยได้ใช้ม่ะว่าซื้อมาทำไม ซื้อมาเพื่ออะไร หรือแค่มีไว้เป็นความสุขทางใจ ไม่ไ… t.co/1yN51K3iN4