9,934
     
5 months 1 week
น้องลาล่าอ้วนนน ตอนนี้น้องลาล่าเจอเจ้าของแล้ว เจ้าของบอกว่าไม่กล้าเอาไปศูนย์อพยพด้วย ก็เลยเอาเก้าอี้ตั้งไว้บนที่สูง… t.co/BDz3X54Pu5