9,749
     
2 weeks 3 days
"จะดูว่าใครเป็นคนอย่างไรจริงๆ ให้ดูวิธีที่เขาปฏิบัติต่อคนที่ไม่มีทางทำประโยชน์อะไรให้กับเขาได้เลย" - แซมมวล จอห์นสัน