7,317
     
5 months 1 week
เข้าปีใหม่มายังไม่ถึง​ 7​ วันต้องสูญเสีย​คนใกล้ตัวไปถึง​ 3 คน​ ความรู้สึกตอนนี้คือแย่มากใจหาย​ หน่วงท้องไปหมด​ ชีวิ… t.co/tHxGZm0Uwi