2,654
     
2 months 2 weeks
แก้ปัญหาอาการปวดหัวหลังตื่นนอน - เข้านอนให้ตรงเวลา พักผ่อนให้เพียงพอ 7-9 ชั่วโมง - ไม่นอนช่วงกลางวันเป็นเวลานาน โดย… t.co/SiYf4iRoQP