7,989
     
5 months 1 week
#มลพิษทางอากาศ - ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระ ผิวแก่เร็วขึ้น - ผิวแห้ง ชั้นปกป้องผิวอ่อนแอลง - คนเป็นภูมิแพ้ จะอาการกำเริ… t.co/YyEo4vLv1y