838
     
2 weeks 1 day
การกล่าวสุนทรพจน์ของ เกรตา ธันเบิร์ก นักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อม วัยเพียง 15 ปี ถือเป็นไฮไลต์สำคัญในการประชุม… t.co/KtXpWmSpp6