4,579
     
2 weeks 3 days
จงจำไว้ว่า ถ้าทำอะไรที่ชอบได้ตลอดเวลา สิ่งนั้นก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ใช่ความสุข ดังนั้นการรอคอยจึงเป็นส่วนสำคั… t.co/lOk5tLzHJt