6,462
     
5 months 1 week
ภาพความน่ารักของลูกชินชิล่า boredpanda เผยภาพความน่ารักของลูกชินชิล่า ซึ่งเป็นสัตว์จำพวกฟันแทะมีขนอ่อนนิ่ม มีนิสัย… t.co/oREkgQYBLn