1,557
     
2 weeks 4 days
มีอุตุไทยเจ้าเดียวที่คิดว่า "ปาบึก" สลายตัวแล้ว สำนักอื่นยังให้เป็นดีเปรสชันที่ทวีกำลัวขึ้นเรื่อยๆเพราะความอุ่นจากน้ำทะเล