36,991
     
2 weeks 4 days
ข้อดีของการกินแบบ #ทีมไม่ลวกหมี่หยก คือ จะส่งผลดีต่อการลดนน.กว่า#ทีมลวกหมี่หยก เพราะ อาหารประเภทเส้นที่ผ่านความร้อ… t.co/gndG7ddxm1