30,670
     
2 months 2 weeks
พอโตขึ้นเลยรู้ว่าคนที่นิ่งที่สุด แสดงอาการออกน้อยที่สุด อยู่นิ่งๆเงียบๆ ไม่โวยวาย ไม่เรียกร้องอะไร คือคนที่เจ๋งที่… t.co/yaxKM5t09Y