5,342
     
2 months 2 weeks
บางครั้งเราก็น้อยใจและก็เสียใจนะเวลาเราทำดีแล้วเค้าไม่ดีกับเรา แต่พอนึกดีๆอ่าวเราแค่ต้องทำดีให้ถูกคนนี่หว่า #TomIsara