5,271
     
2 weeks 4 days
บางครั้งเราก็น้อยใจและก็เสียใจนะเวลาเราทำดีแล้วเค้าไม่ดีกับเรา แต่พอนึกดีๆอ่าวเราแค่ต้องทำดีให้ถูกคนนี่หว่า #TomIsara