11,409
     
5 months 1 week
สยามวัน ทำป้าย Directory ของกินล้วนๆเรียบร้อย เพื่อการหาร้านง่ายขึ้น อย่างน้อยรู้ชั้นละ ไม่ต้องเดินวนผิดชั้น หลังจา… t.co/TTIRLFTEKb