8,011
     
2 weeks 4 days
มาลองร้านชานมไข่มุกเจ้าใหม่ในสยาม TEA65 | จุดเด่นร้านนี้คือ "ชา" ร้านนี้จะใช้ชาสกัดจากเครื่องทำโดยเฉพาะ จึงได้รสสั… t.co/VVRZcyJHcy