4,331
     
2 months 2 weeks
หนูทำให้พี่ร้องไห้หนักสุดในชีวิต และก็เป็นคนที่ทำให้พี่หยุดร้องไห้ด้วยเช่นกัน ด้วย hashtag สุดท้ายในรูปที่ tag พี่ม… t.co/ddJ3UO8QbU