4,334
     
2 weeks 2 days
หนูทำให้พี่ร้องไห้หนักสุดในชีวิต และก็เป็นคนที่ทำให้พี่หยุดร้องไห้ด้วยเช่นกัน ด้วย hashtag สุดท้ายในรูปที่ tag พี่ม… t.co/ddJ3UO8QbU