12,389
     
2 weeks 4 days
อย่าว่าแต่การเลือกโทนสีลิปสติกเลย พอมาทำงานเกี่ยวกับการใช้สี โทนสีเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ผิดเฉดส่งผลต่ออารมณ์ของผู้ชมผ… t.co/4VwCfEyLW2