7,677
     
2 months 2 weeks
สำหรับเรา ไม่มีแฟน แปลว่า ไม่มีแฟนค่ะ ไม่มีแฟนไม่ได้แปลว่าสตรอง งงตอนเพื่อนบอกว่า สตรองเนอะ อะไรสตรองอะไรอะคะ ไม่มี… t.co/RKIhFsuZf6