7,677
     
5 months 1 week
สำหรับเรา ไม่มีแฟน แปลว่า ไม่มีแฟนค่ะ ไม่มีแฟนไม่ได้แปลว่าสตรอง งงตอนเพื่อนบอกว่า สตรองเนอะ อะไรสตรองอะไรอะคะ ไม่มี… t.co/RKIhFsuZf6