20,363
     
2 weeks 2 days
ไม่สงสัยเลย คนที่ปล่อยคำถามลวกไม่ลวกหมี่หยกของเอ็มเคออกมาคือรัฐบาล ปล่อยออกดึงดูดความสนใจจากประชาชนเพื่อกลบข่าวเรื่อง เลื่อนลวกตั้ง