12,849
     
4 days 15 hours
เรื่องตากแดดนี่เหมือนกัน เด็กม.1นั่งเรียนลูกเสืออยู่นี่กับเพื่อนเดินผ่านสนามเอากระเป๋าบังแดด ครูสอนลูกเสือก็พูดขึ้น… t.co/abVeD1XMXL