875
     
4 days 18 hours
มีน้อง #dek62 ที่จะสมัครรอบ PORT แต่ระบบสมัครของมหาลัยไม่ให้สมัคร เพราะติดเรื่องระบบลงทะเบียน MyTCAS ไหมครับ หากมีแ… t.co/uyyBTCnZbx