3,106
     
6 days 12 hours
สิ่งนึงที่รู้สึกดีทุกครั้งเวลามาญี่ปุ่นคือการได้เห็นคนชรา ผู้พิการ สามารถออกมาใช้ชีวิตสัญจรข้างนอกด้วยตัวเองได้โดย… t.co/BUVJ9EVvgk