4,085
     
5 months 2 weeks
มันก็จะมีคนที่ชอบถามราคาเสื้อผ้ากระเป๋าที่เราใช้ และถ้าเราเผลอตอบตัวเลขของใช้ที่มีราคาสูง มันก็จะเอาไปพูดต่อว่าเราอ… t.co/1PpyW7tEXP