4,083
     
6 days 15 hours
มันก็จะมีคนที่ชอบถามราคาเสื้อผ้ากระเป๋าที่เราใช้ และถ้าเราเผลอตอบตัวเลขของใช้ที่มีราคาสูง มันก็จะเอาไปพูดต่อว่าเราอ… t.co/1PpyW7tEXP