49,821
     
1 week 5 days
บางคนชอบว่าตัวเองเกิดมาไม่ฉลาด จริงๆแล้วสมองของเรามีคุณสมบัติที่เรียกว่า Brain plasticity หมายถึงมีความสามารถในการป… t.co/WBZxUk3eLP