49,927
     
5 months 2 weeks
บางคนชอบว่าตัวเองเกิดมาไม่ฉลาด จริงๆแล้วสมองของเรามีคุณสมบัติที่เรียกว่า Brain plasticity หมายถึงมีความสามารถในการป… t.co/WBZxUk3eLP