893
     
1 week 5 hours
ไม่เห็นด้วยเลยกับประโยคที่ว่า "บอกรักพ่อก่อนที่จะสาย" ทำไมหรอ? เที่ยงบ่ายเย็นมืดดึก บอกรักไม่ได้หรือไง เช้า ๆ ตื่นไม่ทันอะ