20,175
     
1 week 6 hours
ข่าวรถเก๋งไม่หลบรถพยาบาล ข้อเท็จจริงคือเจ้าของรถเป็นหญิงสาวจริง แต่วันนั้นเธออยู่ที่ทำงาน คนขับในคลิปที่แชร์กันจนคน… t.co/cAjLb7Eo9t