970
     
1 week 1 day
เชี่ย โต๊ะข้างๆกินพิซซ่าทรัฟเฟิลเหลือครึ่งถาด ไก่ทอด ไข่ แล้วน้ำ sparkling เหลือ จะน่าเกลียดไหม ถ้าเราวิ่งไปขโมยกิน… t.co/oEVfldPdrG