1,083
     
1 week 10 hours
“การเลือกแฟนในวัยทำงาน สำคัญคือเลือกคนที่ไม่ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อย เพราะคุณจะเหนื่อยกับการทำงานมากพออยู่แล้ว ถ้ายิ่ง… t.co/1a8sKqN3ex