1,104
     
5 months 2 weeks
“การเลือกแฟนในวัยทำงาน สำคัญคือเลือกคนที่ไม่ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อย เพราะคุณจะเหนื่อยกับการทำงานมากพออยู่แล้ว ถ้ายิ่ง… t.co/1a8sKqN3ex