700
     
5 months 2 weeks
รับสมัครนักวาดภาพประกอบ ในการวาดภาพด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้คนทั่วไปเข้าใจง่ายๆ ใครที่ต้องการพัฒนาการศึกษาขอ… t.co/h3QgHpexY8