5,834
     
5 months 1 week
ช่วงท้ายปีนี่สินค้าลดราคาเยอะมาก เยอะเพื่อยั่ว เยอะเพื่อปลุกกิเลสที่หลับไหลในตัวเราให้ตื่นขึ้น บัตรเครดิตหนึ่งใบกับ… t.co/rgbz0GlhXC