1,911
     
6 days 10 hours
วิจัยพบ ผู้หญิงที่นอนกรนมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจสูงขึ้น ถ้าแฟนนอนกรน ควรสังเกตว่ามีหยุดหายใจขณะหลับหรือไม่… t.co/c2Ulcc4WzF