14,790
     
5 months 2 weeks
ข้อเตือนใจที่ได้จากปีนี้ 1. ปฏิเสธให้เป็น ไม่ต้องทำทุกเรื่อง ไม่ต้องอธิบายทุกคน 2. เรียนรู้เรื่องใหม่ทุกวัน ถ้าเผลอ… t.co/fMfPAmModg