8,477
     
6 days 10 hours
เมื่อไหร่ก็ตาม ที่เรารู้สึกว่า การมีความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ทำให้รู้สึกเหนื่อย และหัวใจของใครบางคนเป็นเรื่องที่ยาก… t.co/cVCsRCkVG8