1,491
     
2 weeks 3 hours
ทะลึ่งมาวางอนาคตชาวบ้าน ตัวเองก็ทำผิดกฎหมาย ละเมิดคนอื่นไปทั่ว ตรวจสอบก็ไม่ได้ แถมกรรมการยุทธศาสตร์ชาติไม่ต้องยื่… t.co/mauPMglb5s