2,135
     
5 months 2 weeks
สนช.ผ่านร่างกฏหมายเก็บภาษีคนขายของออนไลน์แล้ว ต่อไปใครที่มีความเคลื่อนไหวทางบัญชีรับโอน/ฝากเงินเกิน 3,000 ครั้งต่อ… t.co/NJRcfjFsVD