1,593
     
2 months 2 weeks
ที่ผ่านมามันน่ากลัวสำหรับเรา เรื่องที่ทำให้เราร้องไห้เสียใจ เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีก อย่ากลับมาทำให้เราเสียใจอีกเลย ไปเถอะ