16,562
     
5 months 3 weeks
ซื้อต้นคริสมาสต์มาแล้วก็บ่นๆว่ากิ่งมันแห้งๆไม่ฟูเหมือนในรูปเลย จนมีคนบอกว่าต้องยีๆ เออพุ่มแน่นแล้ว ตอนนี้เหมือนวิปค… t.co/CZTt6Wac1B