3,620
     
5 months 2 weeks
ทางม้าลายเส้นไม่ชัดก็ข้ามๆไปเถอะ อย่าเรื่องเยอะ เราเป็นแค่โคลน ไหลไปตามทางเรื่อยไป เมื่อน้ำแห้งไปก็แตกระแหง