3,613
     
1 week 2 days
ทางม้าลายเส้นไม่ชัดก็ข้ามๆไปเถอะ อย่าเรื่องเยอะ เราเป็นแค่โคลน ไหลไปตามทางเรื่อยไป เมื่อน้ำแห้งไปก็แตกระแหง