1,477
     
2 months 2 weeks
สิ่งที่เกลียดสุดไม่ใช่การโดนก็อบทวิต แต่เป็นการโดนก็อบในก็อบแล้วให้เครดิตเป็นอีคนที่ก็อบ ฉันมีค่าแค่ไหนในสายตาเธอ อ… t.co/ocat5ZbWVe