8,908
     
5 months 2 weeks
ฝากเงินกับธนาคาร ให้ธนาคารเอาไปปล่อยกู้กินดอกเบี้ย กำไรปีละเป็นพันเป็นหมื่นล้าน แต่พอตอนจะถอนเงินเราออกมาใช้กลับต้อ… t.co/rKAWtkQWe8