8,907
     
1 week 17 hours
ฝากเงินกับธนาคาร ให้ธนาคารเอาไปปล่อยกู้กินดอกเบี้ย กำไรปีละเป็นพันเป็นหมื่นล้าน แต่พอตอนจะถอนเงินเราออกมาใช้กลับต้อ… t.co/rKAWtkQWe8