9,213
     
1 week 3 days
เจอข่าวน่าสนใจเช้านี้ คือธนาคารกับแบงก์ชาติเริ่มคุยกันแล้วว่าหลังจากนี้เวลากดเงินที่ตู้ ATM อาจจะเริ่ม “คิดค่าธรรมเ… t.co/ByWYU9FQVJ