9,212
     
5 months 2 weeks
เจอข่าวน่าสนใจเช้านี้ คือธนาคารกับแบงก์ชาติเริ่มคุยกันแล้วว่าหลังจากนี้เวลากดเงินที่ตู้ ATM อาจจะเริ่ม “คิดค่าธรรมเ… t.co/ByWYU9FQVJ