3,000
     
1 week 3 days
ซีนนี้เอาจริงๆ ถ้ามองข้ามความเป็น love scene มันเป็นซีนที่ซับซ้อน+ท้าทายมากนะ มันมีทั้งความรัก ความรู้สึกผิด ความไ… t.co/xF0meAKzvW