7,907
     
5 months 3 weeks
ปิดถนนเพื่องานปั่นผมว่าไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่นะ พอเข้าใจได้ แต่การไปไล่สั่งให้คนที่อยู่อาศัยข้างทางต้องปรับสภาพบ้านตัว… t.co/avb3wt7SSF