25,892
     
1 week 3 days
จงตกหลุมรัก คนที่ทำให้เราอยากฟังเขามากกว่าพูด คนที่ทำให้เราอยากอยู่กับเขามากกว่าไปที่ไหน คนที่ทำให้เราอยากมองเขามาก… t.co/Ye0ZUOoQHV