9,046
     
1 week 2 days
เวลาคนลงรูปไปเที่ยว แล้วคนไม่สนิทมาคอมเม้นท์ว่า อย่าลืมของฝาก พอกลับจากเที่ยวก็มาทวงของฝาก ถ้าไม่มีให้ก็ทำเป็นไม่พอ… t.co/OPwEDWizhc