3,132
     
5 months 2 weeks
จริงๆ การอุ่นอาหารหรือการปรุงสุกด้วยไมโครเวฟไม่มีอันตรายกับสุขภาพ เมื่อคลื่นไมโครเวฟถูกดูดซับไปในอาหาร จะสลายตัวทัน… t.co/d6H7ZWXohT