7,207
     
1 week 3 days
ความรู้สึกของตัวเองกับ 1 เดือนที่เหลือจนกว่าจะถึงปีใหม่ 1. ไม่มีอะไรช้าเกินไปถ้าเราจะเริ่มต้นทำสิ่งดีๆ 2. ถ้ามีเ… t.co/YIhir3cK8t