2,048
     
5 months 2 weeks
ญี่ปุ่นเริ่มจริงจัง หวังปรับพฤติกรรมให้คน ในสังคมอันเร่งรีบ “หยุด”✋แล้วยืนนิ่งเฉยๆบนบันไดเลื่อน เพื่อป้องกันอุบั… t.co/EclcAvljdF