24,660
     
1 week 3 days
มันมีจริง ๆ คนที่ไม่ถนัดภาษาต่างชาติ ถ้าเห็นเค้าตั้งใจฝึก ก็ให้กำลังใจ อย่าหงุดหงิดเลยถ้าเขาช้า จำนู่นนี่ไม่ได้ หรื… t.co/GhASVSxhCY