868
     
5 months 2 weeks
เดือนสุดท้ายของปีแล้ว ปีนี้สุขภาพเป็นยังไงกันบ้าง ที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นปี ทำได้มากน้อยแค่ไหน ทวีตมาเล่าให้หมอฟังได้นะคะ #ทวีตแล้วyoung